Rodzaje operacji kręgosłupa

Operacja odcinka lędźwiowego

Większość schorzeń, które znajdują się w odcinku lędźwiowym można pokonać poprzez wykonanie operacji w momencie, gdy tradycyjne środki zapobiegawcze oraz rehabilitacja nie dają efektów. Tego typu operacje w zależności od techniki, jaką są wykonywane trwają od 1h do 2,5h. Na czas operacji pacjent jest najczęściej usypiany, lecz przy metodach mniej inwazyjnych może być on poddany miejscowemu znieczuleniu. W momencie, gdy operacja przeprowadzana jest endoskopowo to lekarz wykonuje delikatne cięcie pozostawiając dostęp do kanału kręgowego tym samym manewrując za pomocą endoskopu pomiędzy blaszkami łuków oraz tkankami, które nie są uszkadzane. Operacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu bocznego przeprowadzana jest w momencie, gdy masz do czynienia z mniejszym schorzeniem, np. małych przepuklin. Zabieg przeprowadzony z dostępu bocznego jest to jedna z lepszych metod, gdyż pacjent nie odczuwa w trakcie jego przebiegu dyskomfortu, bólu ze względu na to, że zestaw endoskopowy wprowadzany jest przez otwór międzywyrostkowy kręgosłupa.

Kręgozmyk – rodzaje, przyczyny, leczenie

Operacja odcinka piersiowego

Podczas operacji endoskopowej ze względu na lokalizację kręgów powinna zostać wykonana wentylacja jednooskrzelowa w momencie, kiedy pacjent jest bardzo dotleniony, czyli jego wydychane powietrze nie zawiera zbędnych toksyn np. w wyniku palenia papierosów. W przypadku, gdy pacjent nie ma w pełni czystego oddechu można znaleźć przyczynę generacji zanieczyszczeń i usunąć lub częściowo zniwelować ją. Jednak mimo tego w celu ochrony zdrowia pacjenta stosowane jest w takim przypadku miejscowe znieczulenie. Ten rodzaj operacji jest bardzo ciężki, gdyż trzeba wszystkie czynności oddechowe przenieść na jedno płuco, gdyż w ten sposób uzyskasz dostęp do interesującej Cię części kręgosłupa. Przecinana jest opłucna nad kręgosłupem i wytwarzana niedodma płucna dla odsłonięcia docelowych kręgów. Konieczne jest by pacjent po operacji miał założony drenaż opłucny. Następnym krokiem jest rozprężenie płuca i zaszycie dziury, która umożliwiała lekarzowi dostanie się do kręgosłupa. Tego typu zabiegi różnią się od innych ze względu na dostęp do odcinka kręgosłupa. Można się do niego dostać od przodu przez klatkę piersiową lub skorzystać z dostępu tylno-bocznego, który jest bezpieczniejszy. W przypadku dostępu bocznego lekarz musi wprowadzić drążek endoskopowy poprzez mięśnie przykręgosłupowe, które są lekko rozwarstwiane. W ten sposób omijany jest kanał kręgowy przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia wrażliwych struktur.

Operacja odcinka szyjnego

Lekarz specjalista operacje na kręgosłup szyjny może zrobić po uprzednim kontakcie z anestezjologiem. Przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym. W momencie, gdy zabieg będzie przeprowadzany z dostępu przedniego pacjent musi leżeć na plecach. W celu dostania się do odpowiedniego odcinka kręgosłupa należy wykonać nacięcie poprzeczne lub podłużne. Jego lokalizacja oraz strona (prawa/lewa) jest uzależniona od chirurga i umiejscowienia kręgu operowanego. W zależności od tego jaki jest przebieg operacji w ranie umieszcza się dren lub sączek, który ma za zadanie odprowadzić krew z miejsca operowanego. W ten sposób ryzyko pojawienia się dolegliwości pooperacyjnych jest mniejsze. Sączek lub dren usuwa się po około 1-2 dniach. Po tygodniu na ranę pooperacyjną zakłądane są szwy. Przez jakiś czas lekarz przepisuje pacjentowi kołnierz. Jednak gdy operacja przeprowadzana jest z dostępu tylnego to korzysta się z pojedynczego toru wizyjnego. W tym przypadku wykonuje się cięcie skórne poprzeczne lub podłużne wzdłuż mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po prawej stronie. Następnie tkanki przykręgosłupowe są odwarstwiane w celu dotarcia do obszaru, który będzie operowany. Po operacji przeprowadzana jest kontrola radiologiczna.

Przepuklina kręgosłupa

Przy wykorzystaniu metody endoskopowej pacjent jest znieczulany miejscowo. Czas operacji zależny jest od wielkości przepukliny i waha się w przedziale od pół do jednej godziny. W przypadku odcinka lędźwiowego oraz piersiowego, usuwając przepuklinę lub wypuklinę najczęściej stosuje się metodę, przy, której wykorzystywany jest dostęp tylno-boczny. Natomiast w odcinku szyjnym z reguły dostęp przedni. Można usunąć samą przepuklinę lub przepuklinę razem z dyskiem. W jego miejsce natomiast wszczepia się odpowiedni implant międzytrzonowy. Podczas operacji skóra jest cięta, a przez powstałą szparę chirurg wprowadza wąską kaniulę endoskopu i prowadzi ją precyzyjnie w miejsce występowania przepukliny. Materiał uciskający struktury nerwowe jest usuwany od wewnętrznej strony przepukliny. Lekarz w ten sposób zmniejsza ryzyko ewentualnego uszkodzenia wcześniej operowanego odcinka.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.